thương mại

m.ại d.âm

tình du.c

gi.ết ngư.ời

ch.ết ngư.ời

 

th.uốc lá”,
“yếu si.nh lý”,
“m.ụn”,
“sẹ.o”, “
Bộ phận nhạy cảm của con ngư.ời”,
“tăng c.ân”,
“giảm c.ân”,
“rư.ợu”,
“xư.ơng”,
“khớ.p”,
“Vi.êm Xoang”,
“Thực phẩm chức năng”,
“Ăn kiêng”,
“Hộ chiếu”
“Bằng lái xe”,
“Sổ đỏ”,
“Sổ hộ Khẩu”,
“Hẹn hò”.
Vay,
Vay vốn,
Tiền tệ – tài chính,
Vay tín chấp,
Vay tín dụng,
Lãi suất,
Thuế,
Cho vay vốn,
Giải ngân
Ông kia,
bà nọ,
cô,
dì,
chú,
bác,
anh,
chị,
em,
nữ giới,
nam giới,
đánh
gi.ết
ch.ết
cắt
đâm
địt
đẻ
khủng
súng
dao
bom